Συγρότημα κατοικιών στην οδό Τίτου Γεωργιάδη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα