Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Στεργιογιάννη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα