Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Παπανδρέου και Καλογνώμονος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα