Συγκρότημα διαμερισμάτων και καταστημάτων στις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου και Σταυράκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα