Συγκρότημα διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων στις οδούς Αν. Παπανδρέου και Σταυράκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα