Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Μύσωνος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα