Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Καραγιάννη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα