Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Κωστή Παλαμά και λεωφόρο Ιωνίας, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα