Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Γεωργιάδη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα