Συγκρότημα διαμερισμάτων στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα