Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Ερωφίλης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα