Κτήριο διαμερισμάτων στην οδό Αναγεννήσεως, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα